Översiktsplan 2040

LÄS MER

Vi vill veta vad du tycker!

Under samråds- och granskningsperioderna är du välkommen att lämna synpunkter på det förslag till översiktsplan som har tagits fram.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket. 

Om du loggar in så sparas dina uppgifter i dina Mina sidor.

Om du väljer att inte logga in kommer dina synpunkter inte sammanställas och skickas till dina Mina sidor.

 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa