Ansökan om Föreningsbidrag inom Socialnämndens område

LÄS MER

Ansökan om föreningsbidrag till förening som bedriver verksamhet inom Socialtjänstens verksamhetsområden.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa