Intresseanmälan för vikariat inom barn och utbildning

LÄS MER

Här kan du som är intresserad av att arbeta som vikarie inom förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning eller SFI lämna din ansökan.

För att börja arbeta inom förskola, skola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, krävs att personen visar ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget är giltigt i ett år och beställs hos Rikspolisstyrelsen www.polisen.se.

Den som inte visat utdrag ur belastningsregistret får inte anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten. Vi ber dig därför att beställa ett utdrag i samband med att du lämnar intresseanmälan för vikariat hos oss.

Vi ser gärna att du har andra handlingar, exempelvis betyg och/eller examensbevis tillgängliga digitalt inför ansökan. Längre fram i tjänsten kan du bifoga dessa.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa