Modersmålsundervisning ansökan - gymnasiet

LÄS MER

Vem kan få modersmålsundervisning?

Elever erbjuds undervisning i modersmål om:

  • en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål,
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet,
  • eleven har goda kunskaper i språket.

Undervisningen kan startas om det finns minst fem elever som önskar aktuellt språk, och om det finns lämplig lärare.

Reglerna skiljer sig åt för de nationella minoritetsspråken och det finns inte samma krav som för övriga modersmål. Det finns alltså inte några krav på att språket är elevens dagliga umgängesspråk. Däremot måste eleven ha goda kunskaper i språket. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Huvudmannen är skyldig att anordna undervisning i dessa språk om

  • en elev vill få undervisning
  • eleven har goda kunskaper i språket, och
  • det finns en lämplig lärare.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa