Faderskap/föräldraskapsutredning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En föräldraskapsbekräftelse gör du enklast i Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse, inom 14 dagar från barnets födelse.
Bekräfta att du blivit förälder | Skatteverket

Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse eller om ni inte använder Skatteverkets tjänst, kan ni istället göra en föräldraskapsbekräftelse hos socialnämnden.

Via denna tjänst bokar ni tid med en handläggare på Skövde Kommuns Kontaktcenter för föräldraskapsbekräftelse, samt gemensam vårdnad.
 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa