Rusta och Klargöra

LÄS MER

Ansökan till insatserna Rusta och Klargöra på arbetsmarknadsenheten i Skövde kommun

Vi arbetar med människor som behöver rustas/stärkas för att komma närmare arbete eller studier och/eller som behöver klargörande av sin arbetsförmåga. Vårt mål är att så många som möjligt av dem vi möter ska hitta rätt väg till studier eller arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Deltagaren startar med fördel i Rusta även om syftet är att klargöra arbetsförmåga. Syftet med detta är att förbereda och rusta deltagaren (gällande hälsa, vardagliga rutiner mm) för att sedan kunna få sin arbetsförmåga klargjord.

I Rusta använder vi en kartläggningsmetod (BIP-metoden) från projektet Cresco Creare där deltagaren får skatta och prata kring sin livssituation för att sedan komma fram till en handlingsplan. I denna insats är samverkan och parallella insatser av stor vikt.

I Klargöra använder vi oss av metoden En Väg In där vi klargör och stärker deltagarens möjligheter att nå arbete eller studier. Här klargör vi de eventuella hinder som finns och vilka anpassningar som behövs för personen att klara ett arbete.

När deltagaren avslutat i insatserna skriver arbetsmarknadskonsulent en slutanteckning/slutdokumentation.

Det är viktigt att du som remittent tydliggör syftet i ansökan. Handläggare på Försäkringskassan och Socialtjänsten gör tillsammans med sin klient en ansökan till Rusta och Klargöra. Ansökan sker elektroniskt.

Ett mottagningsteam tar emot och bekräftar ansökningarna. I vissa fall kan vi önska komplettering i form av till exempel läkarintyg /utlåtande. Kö till insatserna kan förekomma.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa