Begäran om registerutdrag enligt artikel 15 i Dataskyddsförordningen (GDPR)

LÄS MER

Registerutdrag lämnas i första hand ut elektroniskt via tjänsten Digital brevlåda (kräver e-legitimation) t.ex. Kivra.
Om mottagaren inte har en digital brevlåda kommer registerutdraget att skickas med rekommenderat brev till folkbokföringsadress.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa