Ansökan om strandskyddsdispens

LÄS MER

Om du vill bygga något inom strandskyddat område har du möjlighet att söka dispens. Men du måste ha särskilda skäl för att få dispens.
Du behöver ansöka om strandskyddsdispens om du vill:

  • Bygga nytt inom strandskyddat område
  • Ändra befintliga byggnader eller byggnadernas användning inom strandskyddat område
  • Utöka ditt privata område, den så kallade hemfridszonen
  • Gräva eller förbereda byggnation inom strandskyddat område
  • Sätta upp bryggor eller andra anläggningar inom strandskyddat områd

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa