Ansökan om / Avslut av Sysselsättningsresor Daglig verksamhet LSS

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information kring sysselsättningsresor LSS

Nedan följer information kring sysselsättningsresor, betalningar och betalningsfri månad 

  • Handläggningstiden är 15 arbetsdagar
  • Du kommer att få återkoppling via mejl om din ansökan är godkänd eller om du får avslag på din ansökan. 
  • Fakturan skickas från Skövde Kommun. Betalning sker innevarande månad. Vid ansökan efter den första i månaden så flyttas kostnaden till nästkommande månad.
  • Du har möjlighet att ansöka om autogiro hos din bank. Om du redan har autogiro hos Skövde kommun behöver ni inte ansöka igen.
  • Du har en betalningsfri månad under juli månad. 
  • Du kan resa med sysselsättningsresor mellan din folkbokförda adress i Skövde kommun och daglig verksamhet LSS
  • Chauffören kan vid behov följa dig till och från porten, hjälpa dig i och ur bilen, hjälpa till med säkerhetsbältet samt ta hand om ditt förflyttningshjälpmedel och bagage. 

Månadskostnad för sysselsättningsresor 2023
Tätort 614 kr 
Kommunkort 889 kr 

Avslut av sysselsättningsresor
Fyll i e-tjänst för att avsluta betalning av sysselsättningsresor.
Det räcker inte att avboka sysselsättningsresor eller makulera medgivandet hos banken.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Mobilt Bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa