Granskning av förvaltarskap

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lång informationstext
Överförmyndaren ska enligt förmynderskapsförordningen 5 § st 2 årligen särskilt granska samtliga förvaltarskap för att pröva om det finns skäl att ansöka om upphörande av förvaltarskapet. Förvaltarskapet kan inte kvarstå för att förhindra abstrakta skadliga dispositioner i framtiden enligt dom i hovrätten Västra Sverige (HR VS ÖÄ 2023-22)
Som en del i granskningen önskar överförmyndaren dina synpunkter avseende förvaltarskapet.
Du får nu också tillfälle att framföra om du anser att uppdraget behöver förändras i något avseende. 
Skicka in ditt svar senast 2 veckor efter du blivit informerad om vår granskning av förvaltarskapet.

[1] Dom i hovrätten Västra Sverige (HR VS ÖÄ 2023-22)

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa