Ansökan om jämkning av dubbla boendekostnader

LÄS MER

Ansökan gäller för den som fått beviljat bistånd för särskilt boende.
Ansökan kan göras av den som flyttar från hyrd bostad och som har bostadstillägg/ansökt om bostadstillägg samt förmögenhet under ett prisbasbelopp.
Ansökan måste vara oss tillhanda senast tre månader efter inflyttning.
Vid ansökan om jämkning kontrolleras förmögenheten efter det senaste årsbeskedet från banken. Överstiger förmögenheten ett prisbasbelopp har du inte rätt till 
jämkning.
För att kunna handlägga ansökan ska kopior av följande dokument bifogas i ansökan:

  • Vår inkomstförfrågan ifylld (om den lämnats till oss innevarande år räcker det).
  • Kopia av din senaste inkomstdeklaration (samtliga sidor)
  • Kopia på uppsägning av ditt hyreskontrakt
  • Kvitto/kontoutdrag på din inbetalda hyra
  • Årsbesked som visar samtliga dina konto- och värdepapperstillgångar

Fråga om inloggning

Hjälper du någon annan att fylla i? Välj "Gå vidare utan inloggning". Du kommer behöver signera med ditt eget BankID innan du skickar in formuläret.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa