Begäran om entledigande för god man

LÄS MER

Här kan du som är ställföreträdare begära dig entledigad. Det gör du om du inte längre vill eller kan ha kvar ditt uppdrag som god man eller förvaltare. Observera att du inte blir entledigad på en gång utan först när en ersättare finns.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa