Inkomstförfrågan

LÄS MER

En inkomstförfrågan ska fyllas i av var och en som får hjälp av sektor vård och omsorg. Med ledning av denna räknas ett avgiftsutrymme fram. Storleken på din avgift kommer att vara beroende av insatsernas omfattning och avgiftsutrymmets storlek. Du kan själv välja att inte lämna  in uppgifter om din ekonomiska förhållanden och accepterar då full avgift enligt kommunens maxtaxa. Mer information om avgifter hittar på på vår hemsida här.

Fråga om inloggning

Hjälper du någon annan att fylla i? Välj "Gå vidare utan inloggning". Du kommer behöver signera med ditt eget BankID innan du skickar in formuläret.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa