Beställning av hemtjänstinsatser enl. SoL för tillfälliga besökare i Skövde kommun

LÄS MER

Denna E-tjänst används av biståndsbedömaren i din hemkommun för beställning av hemtjänstinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL) för tillfälliga besökare i Skövde kommun. Om du tillfälligt ska vistas i Skövde kommun och behöver insatser enligt SoL under din vistelse behöver du därför ta kontakt med biståndsbedömare i din hemkommun.

Det är din hemkommun som ansvarar för de insatser du behöver i Skövde kommun samt står för kostnaderna för dessa. Därför är det viktigt att du vänder dig till biståndshandläggaren i din hemkommun i god tid inför din vistelse. Beställningen av insatser ska ha inkommit till Skövde kommun senast 4 veckor innan insatserna ska starta.

Meddela din hemkommun vilken utförare du önskar under din vistelse i Skövde. Om du inte väljer utförare kommer Skövde kommun att tilldela en utförare. Du betalar en hemtjänstavgift till din hemkommun även när du vistas i Skövde. 

Du kan läsa mer om valbara utförare i Skövde kommun här (Valfrihet i hemtjänsten )

Du ska inte använda e-tjänsten för någon som har skyddade personuppgifter. Ta då istället kontakt med en biståndsbedömare via telefon så får du hjälp med ditt ärende

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa