Ansökan om särskilt boende

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du inte längre klarar dig hemma med hjälp, kan du ansöka om att få flytta till ett särskilt boende (äldreboende). Ansökan sker hos biståndsenheten som utreder och bedömer ditt behov av boende enligt socialtjänstlagen.

 

Äldreboende inom Skövde kommun är avsedda för personer med behov av stora och omfattande insatser under hela dygnet. För att få en rättvis bild av vem du är så besöker vi dig gärna i din hemmiljö. Observera att du står i kö först om din ansökan leder till beslut om äldreboende. Denna e-tjänst avser inte Trygghetsboende eller Seniorbostäder inom kommunen.

 

Du som har skyddad identitet ska inte använda e-tjänsten. Ta kontakt med en biståndsbedömmare via telefon så får du hjälp med ditt ärende.

 

Om du som godman/förvaltare/ombud är behjälplig med ansökan behöver du bifoga fullmakt samt signera med din personliga e-legitimation.

 

Du kan läsa mer om processen på vår hemsida.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa