Åtagandehandling uppdrag som ställföreträdare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd e-tjänsten för att signera åtagandet med e-legitimation när du blivit tillfrågad om att bli god man eller förvaltare och vill tacka ja till ett specifikt uppdrag. Huvudman eller omyndig som är över 16 år och förstår vad saken gäller ska samtycka till dig som ställföreträdare, ska det göras i e-tjänsten behövs e-legitimation. Om huvudmannen förstår vad saken gäller men inte har e-legitimation används i stället blanketten som ställföreträdaren har fått på post. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa