Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

LÄS MER

Begäran om kompletteringar och beslut angående denna ansökan görs via mail, komplettering ska göras inom 4 veckor. Annars beslutas det på den information som finns vilket ökar risken för avslag.

Vi ändrat våra rutiner för utlämnande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Kortet skickas nu hem till sökande tillsammans med beslutet.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
skovdekommun@skovde.se
0500 - 49 80 00
skovde.se/

Personuppgiftsansvarig

kommunens dataskyddsombud
dataskyddsombud@skovde.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa