Borgerlig vigsel

LÄS MER

Om du vill gifta dig utan religiösa inslag går det bra att boka en så kallad borgerlig vigsel genom kommunen.

Länsstyrelsen har utsett vigselförrättare inom kommunen. En borgerlig vigsel är kostnadsfri och genomförs enligt ett särskilt vigselformulär vid en enkel ceremoni. En vigsel omfattar högst 7-10 minuter och du behöver inte vara skriven i Skövde kommun för att få vigas i Stadshuset.

Inför borgerlig vigsel

Inför en borgerlig vigsel behöver ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket.

När er ansökan blivit godkänd lämnar ni in er hindersprövning och vigselintyg till kommunens Kontaktcenter, Fredsgatan 4 minst två veckor innan vigselceremonin ska äga rum. 
Det är viktigt att ansöka i god tid. Vi förbehåller oss rätten att avboka tiden om bokningen ej är komplett i rätt tid. Skulle bokad vigselförrättare få förhinder ersätts den med en tjänsteperson.

En hindersprövning är giltig i 4 månader från och med det datum den utfärdades.
Giltig legitimation, såsom körkort, pass eller dylikt måste uppvisas vid ceremonin.
Två vittnen ska närvara. Vilka som ska vara vittnen avgör ni själva, det enda kravet är att de fyllt 18 år. Skövde kommun kan hjälpa till med vittnen om så önskas.
Vigsel som önskas annan dag, tid eller plats, en så kallad privat ceremoni, kan ske efter överenskommelse direkt med någon utav våra vigselförrättare.
Efter vigseln får brudparet ett vigselbevis och vigselförrättaren underrättar Skatteverket om vigseln.

Inför vigseln kan ni välja mellan en lång och en kort version av vigseltexten, det vill säga det som vigselförrättaren läser upp för er. Nedan ser ni de båda texterna som ni väljer mellan.

  • Vigseltext - lång version

Ni vill ingå äktenskap med varandra.
Äktenskapet bygger på kärlek och tillit.
Genom att ingå äktenskap lovar ni att respektera och stötta varandra.

Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta styrka ur er gemenskap.

Eftersom ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra, frågar jag:
Vill du NN ta denna/denne NN till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust?
Vill du NN ta denna/denne NN till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust?

(Paret växlar ringar)

Jag förklarar er nu för äkta makar.

När ni nu går ut i livet och åter till vardagen så minns den vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och den aktning för varandra som ni känt i denna stund och som lett er hit.

Låt mig önskar er lycka och välgång i ert äktenskap.

  • Vigseltext - kort version

Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra.
Vill du NN ta denna/denne NN till din hustru/man?
Vill du NN ta denna/denne NN till din hustru/man?

Jag förklarar er nu för äkta makar.

 

Frågor om e-tjänsten

Skövde kommun
skovdekommun@skovde.se
0500-49 80 00
www.skovde.se/

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa