Bygglov ny skylt

LÄS MER

Med denna tjänst kan du ansökan om lov för uppförande av skylt och ljusanordning. För att ansöka på bästa sätt måste du känna till vissa uppgifter som kommunen behöver för sin handläggning. Fastighetens beteckning måste fyllas i och vilka ritningar och handlingar som normal ska bifogas med ansökan.

Uppförande av skylt och ljusanordning innebär att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar. Även målning på husvägg, plank eller liknande anses vara skylt. Däremot räknas inte affisch som skylt men däremot anslagstavla för uppsättning av affischer. Inte sällan kan skyltar samtidigt utgöra ljusanordningar. Detta kräver oftast bygglov inom planlagt område.

Bygglov är förenat med en kostnad enligt fastställd taxa.

Frågor om e-tjänsten

samhallsbyggnad@skovde.se
samhallsbyggnad@skovde.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa