Ansökan om planbesked

LÄS MER

Denna e-tjänst hjälper dig att ansöka om ett planbesked. När det behöver upprättas en detaljplan eller ändras i en befintlig detaljplan.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa