Ansökan om stöd, evenemang och möten

LÄS MER

Här kan du ansöka om stöd för evenemang och möten i Skövde.

Ansökan består av flera steg och innehåller följande delar:

•   Uppgifter sökande

•   Information om evenemanget

•   Typ av stöd

•   Nyttjande av stöd, engagemang och behov

•   Hållbarhetsbedömningar

•   Målgrupp och marknadsföring

•   Besök och övernattningar publik och deltagare

•   Sökt belopp och budget. Budget ska bifogas.

Mer information om stödet finns här .

Där finns också en mall med frågorna så att det är enkelt att förbereda svaren tillsammans i din arbetsgrupp.

 

Handläggning av stöd

Arrangemangsgruppen har som regel att komma med beslut inom sex veckor efter inkommen ansökan.

Om stödet är beviljat till fullo eller till delar upprättas ett avtal mellan parterna som reglerar storleksordningen på stödet, hur det får användas och om några delar ska samordnas vid arrangemanget.

 

 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa