Efterrapport - stöd, evenemang och möten

LÄS MER

Efterrapportering

Efter genomfört evenemang eller möte som beviljats stöd från arrangemangsgruppen ska en efterrapportering skickas in via denna e-tjänst. Efterrapporteringen har liknande frågeställningar som vid ansökan om stöd och ska fungera som ett underlag för utvärdering av både evenemanget och effekten av tilldelat stöd.

Vanligtvis betalas inte beviljat stöd ut för än efterrapport registrerats.

Mer information om efterrapporteringen finns här.
Där finns också en mall med frågorna så att det är enkelt att förbereda svaren tillsammans i din arbetsgrupp.
 

 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa