Ansökan om bygglov för utvändig ändring

LÄS MER

Med denna tjänst kan du ansökan om lov för utvändiga ändringar, så som byta fasadfärg, byta fasadmaterial, byta fönster och byta takmaterial eller takfärg. För att ansöka på bästa sätt måste du känna till vissa uppgifter som behövs vid prövning. Fastighetens beteckning måste fyllas i och vilka ritningar och handlingar som normal ska bifogas med ansökan.

Vidare i e-tjänsten kan du välja en eller flera av ovanstående åtgärder.

Bygglov är förenat med en kostnad enligt fastställd taxa.

 

Frågor om e-tjänsten

samhallsbyggnad@skovde.se
samhallsbyggnad@skovde.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa