Finska i förskoleklass, Anmälan / Suomea esikoululuokassa, Ilmoittautuminen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) ska de nationella minoritetsspråken skyddas och främjas. Den som tillhör en nationell minoritet har rätt att lära sig sitt minoritetsspråk, utveckla och använda det.

Skövde kommun ingår i det finska förvaltningsområdet. Därför erbjuder kommunen språkstöd i finska i vissa förskoleklasser. Det innebär att finsktalande förskollärare besöker barnen på deras skolor någon eller några timmar i veckan.

Tvåspråkig (finska/svenska) förskoleverksamhet erbjuds endast på Dalvägens förskola.

Mer information om finskspråkig förskoleverksamhet finns här Finskspråkig förskoleverksamhet


Kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskevan lain mukaan (2009:724) kansallisia vähemmistökieliä on suojeltava ja edistettävä. Kansalliseen vähemmistöön kuuluvalla on oikeus oppia vähemmistökieli ja kehittää ja käyttää sitä.

Skövden kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Kunta tarjoaa siksi suomen kielen kielitukea joissakin esikoululuokissa. Tämä tarkoittaa sitä, että suomen kieltä puhuva esikoulunopettaja tapaa lapsia heidän koulussaan jonkun tai muutaman tunnin verran viikossa.

Kaksikielistä (suomi/ruotsi) esikoulutoimintaa/päiväkotitoimintaa saa ainoastaan Dalvägenin esikoulussa.

Lisää tietoa suomenkielisestä esikoulutoiminnasta löytyy täältä. Suomenkielinen esikoulutoiminta

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa