Bli familjehem eller kontaktfamilj, intresseanmälan

LÄS MER

Har du/ni plats och möjlighet att ta hand om ett barn som behöver extra mycket stöd?

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa